ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στις 05/07/2018, με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Χίου καταγγέλθηκε η σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία που μέχρι τώρα διαχειριζόταν τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονταν από τις υπηρεσίες αποκομιδής του Δήμου.

Με απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. αποφασίστηκε η εκποίηση των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, έως την δημιουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών από τον ίδιο τον Δήμο.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκποίησης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, τα ανακυκλώσιμα υλικά θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς εντός ή/και εκτός Χίου.

Καλούμε τους δημότες που στήριξαν τον θεσμό της ανακύκλωσης να συνεχίσουν να ανακυκλώνουν, με την διαβεβαίωση ότι ο Δήμος Χίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.