Δελτίο Τύπου – Ανάπλαση λιμένα Καρδαμύλων

Εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χίου και Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου για το έργο «Ανάπλαση Λιμένα Καρδαμύλων» στο πλαίσιο «Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020».
Στόχος του έργου είναι η ανάπλαση του βόρειου τμήματος του Λιμένα Καρδαμύλων έως το μέτωπο των παραλιακών κτηρίων. Βασική ιδέα του έργου αυτού είναι ο περιορισμός του χώρου που διατίθεται για στάθμευση των οχημάτων και η ταυτόχρονη αύξηση του χώρου για την κίνηση και την στάση των πεζών. Για το λόγο αυτό τοποθετούνται ξύλινα παγκάκια, παρτέρια με φύτευση (χώρος αναψυχής) και κολωνάκια για την αποτροπή της στάθμευσης των οχημάτων στους χώρους του πεζοδρομίου.
Επίσης, οριοθετείται πιο ξεκάθαρα το μνημείο του Καρδαμυλίτη Ναυτικού και κατασκευάζονται έξι συνολικά πέργκολες, που τοποθετούνται στην ίδια πλευρά, προς το λιμάνι, για λόγους ομοιομορφίας του σχεδιασμού. Κατασκευάζεται ακόμα, ζώνη όδευσης τυφλών κατά μήκος του κρηπιδώματος και συμπληρώνεται έτσι ώστε να φτάσει μέχρι το κτήριο του Δημαρχείου. Στο Δημαρχείο και στις άκρες των πεζοδρομίων κατασκευάζονται ράμπες. Γίνεται κατασκευή ή αντικατάσταση όπου απαιτείται δικτύων ομβρίων, αποχέτευσης και ύδρευσης κάτω από τα πεζοδρόμια και το οδόστρωμα. Διαπλατύνονται τα δυτικά πεζοδρόμια μπροστά από τα μέτωπα των κτηρίων και επί του πεζοδρομίου κατασκευάζεται δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων με ανοιχτά κανάλια. Επιπροσθέτως, γίνεται αποξήλωση των υφιστάμενων τσιμεντοϊστών και τοποθετούνται νέα φωτιστικά σώματα με ιστούς. Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση ενδοδαπέδιων προβολέων περιμετρικά του μνημείου Καρδαμυλίτη Ναυτικού.