Δελτίο Τύπου – Αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών ΔΗΚΕΧ

Εγκρίθηκε η πρόταση για την πράξη «Αναβάθμιση δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΔΗΚΕΧ» για ένταξη στο πλαίσιο «Αναπτυξιακού Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020».
Στόχος του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού και η προσαρμογή στα πρότυπα του ΕΛΟΤ των παιδικών χαρών, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό της πράξης και ανέρχεται στο ποσό των 300.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.