Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Αναβάθμιση της ικανότητας ανακύκλωσης του Δήμου Χίου

Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου - Αναβάθμιση της ικανότητας ανακύκλωσης του Δήμου Χίου

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Γιώργος Μπελέγρης και ο Πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ, Σωκράτης Συριώδης, επισκέφθηκαν το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής σύμμικτων απορριμμάτων του νομού Χανίων, ύστερα από πρόσκληση της εταιρείας Tomra, η οποία είχε αναλάβει την αναβάθμιση του εργοστασίου για την καλύτερη επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών.
O Αντιδήμαρχος και ο Πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧ παρακολούθησαν σεμινάριο για τις διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία της επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών και να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που διαχωρίζονται από τα σύμμικτα απορρίμματα που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ.
Εν συνεχεία, παρακολούθησαν από κοντά τη διαδικασία διαλογής στο μεγάλο εργοστάσιο των Χανίων, το οποίο έχει δυνατότητα επεξεργασίας και διαλογής, έως και 100.000 τόνων το χρόνο, με το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που διαλέγονται από τα σύμμικτα απορρίμματα να φθάνει το 30%.
Παράλληλα, είχαν επαφές με στελέχη της εταιρείας Tomra, για να ερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε αυτή η τεχνογνωσία να μεταφερθεί στη Χίο και να δημιουργηθεί εδώ ένα μικρότερο τέτοιο εργοστάσιο στον ΧΥΤΑ, ούτως ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών που διαλέγονται από τα απορρίμματα και να ξεκινήσει η παραγωγή κομπόστ.