Δελτίο Τύπου από το γραφείο Δημάρχου

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει τους δημότες ότι παρά την οικονομική δυσπραγία η οποία παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο, δημοπρατήθηκαν τριανταοκτώ (38) έργα χρηματοδοτούμενα από τη ΣΑΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000€ και δύο (2) έργα που αφορούσαν επισκευαστικές ανάγκες σχολείων συνολικού προϋπολογισμού 285.000€.

Το βάρος από τις υπηρεσίες του Δήμου, δόθηκε στην ένταξη και δημοπράτηση έργων από το ΕΣΠΑ, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα όπου έχει δείξει πολύ θετικά δείγματα αφού συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο οι εντάξεις έργων σε αυτό βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό στάδιο. Οι δημοπρατήσεις έργων από το ΕΣΠΑ- μέχρι στιγμής- είναι έντεκα (11) συνολικού προϋπολογισμού 14.958.000€.

Αναλυτικά τα έργα αυτά είναι:

·        Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων στην περιοχή ρέματος Σκύλλας, προϋπολογισμού 3.900.000€

·        Στατικός και αντισεισμικός έλεγχος σχολικών κτιρίων-Λύκειο Καλαμωτής-Ενίσχυση υπάρχοντος κτιρίου, προϋπολογισμού 750.000€

·        Ανέγερση νέας πτέρυγας στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο Βροντάδου, προϋπολογισμού 3.750.000€

·        Προσθήκη-Βελτίωση Δημοτικού Σχολείου Καλλιμασιάς Δήμου Ιωνίας, προϋπολογισμού 645.000€

·        Βελτίωση Περιφερειακού δρόμου Οινουσσών, προϋπολογισμού 1.485.000€

·        Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δήμο Χίου, προϋπολογισμού 725.000€

·         Προσθήκη-Βελτίωση Γυμνασίου-Λυκείου Καλλιμασιάς Δήμου Ιωνίας, προϋπολογισμού 1.360.000€

·        Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς, προϋπολογισμού 830.000€

·        Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στους Δήμους Ψαρών και Οινουσσών, προϋπολογισμού 943.833€

·        Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Καρδαμύλων, προϋπολογισμού 220.000€

·        Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων στη θέση Περιβόλα, προϋπολογισμού 350.000€.

Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε τα μεγάλα αυτοτελή έργα της ΔΕΥΑΧ τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και ενταχθεί στο  ΕΣΠΑ αλλά και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 10.301.000€.

Αυτά είναι τα εξής:

·        Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Χίου του Δήμου Χίου, προϋπολογισμού 1.160.000€

·        Έργα αναβάθμισης ΕΕΛ Χίου και επαναχρησιμοποίηση εκροής, προυπολογισμού 2.840.000€

·        Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για αντιμετώπιση διαρροών, αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων, επέκταση κεντρικών δικτύων ύδρευσης και δικτύων διανομής Δήμου Χίου, προϋπολογισμού 2.510.000€

·        Δίκτυα ύδρευσης Κουτρουλόμυλος-Αγ.Πολύκαρπος-Περιφερειακός Λατομίου-Υδροδότησης Καρυών, Υδροδότησης Αυγωνύμων, ΔΕΗ-Δεξαμενές Θυμιανών και κατασκευή νέων δεξαμενών στην Ψαρόπετρα, προϋπολογισμού 2.100.000€

·        Δίκτυο αποχέτευσης Αγ.Γεωργίου Συκούση και Ζυφιά,προϋπολογισμού 300.000€

·        Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων του Καταρράκτη στην ΕΕΛ Χίου, προϋπολογισμού 285.000€

·        Νέα διασύνδεση διυλιστηρίου Ψαρόπετρας με εξωτερικό δίκτυο Χίου, προϋπολογισμού 166.000€

·        Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμων Χίου, Ομηρούπολης,Ιωνίας, Αγ.Μηνά, Καμποχώρων, Αμανής και Καρδαμύλων, προϋπολογισμού 940.000€.

                                                         Από το γραφείο τύπου