Δελτίο Τύπου από το Γραφείο Δημάρχου

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, μετά από πρωτοβουλία του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, άρχισε η καταγραφή επενδύσεων, των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί, λόγω γραφειοκρατικών ή άλλων εμπλοκών, που σχετίζονται με τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.


Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο καταγραφής, παρακολούθησης και απεμπλοκής των επενδύσεων στο Αιγαίο, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται και η ομάδα εργασίας απεμπλοκής επενδύσεων της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

Με αυτό τον τρόπο η Α.Δ. Αιγαίου επιδιώκει την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.

Το σχετικό γραφείο έχει ξεκινήσει τη δημιουργία πίνακα με τις επενδύσεις, που χρήζουν αρωγής, ο οποίος περιλαμβάνει:

• στοιχεία και χαρακτηριστικά της επένδυσης

• καταγραφή των ολοκληρωμένων και των προς διεκπεραίωση σταδίων

• προσδιορισμό των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους για τη λειτουργία του εν λόγω γραφείου, τον κ. Ν. Διαμαντόπουλο στο τηλέφωνο 210-4290722, e-mail: n.diamantopoulos@apdaigaiou.gov.gr και την κ. Π. Οικονόμου στο τηλ. 210-4291074, e-mail: p.oikonomou@ apdaigaiou.gov.gr

Από το γραφείο τύπου