Δελτίο Τύπου από το Γραφείο το Δημοτικού Συμβουλίου

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2012, ήταν η λήψη νέας απόφασης για την εφαρμογή της ανακύκλωσης, κατόπιν των 2 άγονων δημοπρασιών, που προηγήθηκαν.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να υλοποιηθεί η δράση της ανακύκλωσης με δύο ξεχωριστές δημοπρασίες:

α) διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού ανακύκλωσης με εξαετή σύμβαση συνεργασίας με ιδιώτη και

β) δημοπράτηση για τη διαχείριση της ανακύκλωσης.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίσθηκε η έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δ. Χίου & Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την «Τροφοδότηση με νερό του Ιωνικού Κολυμβητηρίου από τον ΑΣΠ Χίου, για τις ανάγκες θέρμανσης του κλειστού κολυμβητηρίου».

Επίσης στη συνεδρίαση ελήφθη απόφαση για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δ. Χίου», που προβλέπει εργασίες καθαρισμού κι ευπρεπισμού των πλατειών, οδών, παραλιών και γενικότερα όλων των δημοτικών χώρων στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του δήμου μας.

Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή της 2ης δόσης της αποζημίωσης στους πλημμυροπαθείς της θεομηνίας της 18ης Οκτωβρίου 2010, συνολικού ποσού 99.850 ευρώ, καλύπτοντας το 35% της εκτίμησης της ζημιάς.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν δύο έργα με αυτεπιστασία: «Αναπλάσεις-παρεμβάσεις στους οικισμούς του Δ. Χίου» και «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση παραλιών και πεζοδρόμων Δήμου Χίου», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, τα οποία σε πρώτη φάση θα απασχολήσουν 40 εργαζόμενους από τους κυλιόμενους πίνακες κατάταξης ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τέλος το σώμα αποφάσισε την έγκριση υποβολής πρότασης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών, για την καταπολέμηση της βίας και δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών -θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Εκτός ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ., εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγώνα των χιωτών ναυτικών για την επικείμενη κατάργηση του ΝΑΤ, αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυτικών μας σε συνεργασία με τα ναυτεργατικά σωματεία.

Παράλληλα αποφασίσθηκε, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου, η σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, προκειμένου να προωθήσει τα αιτήματα των ναυτικών και, με τη συνδρομή νομικού συμβούλου, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Από το γραφείο τύπου