Δελτίο Τύπου από το Γραφείο του Δημάρχου Χίου

ΘΕΜΑ:Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Χίου.

Αναφορικά με την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Χίου από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου σας ενημερώνομε τα εξής :

Η προμήθεια έγινε με πρόχειρο διαγωνισμό και τηρήθηκαν οι οριζόμενοι από το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 ΦΕΚ 185/93 κανόνες δημοσιότητας (στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ στις 3/2/12 και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση : www.chioscity.gr).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης «Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προιόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προιόντα….».

Η τιμή μονάδας στη μελέτη προέκυψε ύστερα από έρευνα αγοράς συνυπολογίζοντας το κόστος μεταφοράς (2-3 φορές την εβδομάδα ) εγκατάστασης και συντήρησης του σε ψυκτικούς θαλάμους που θα τοποθετηθούν σε τουλάχιστον δύο σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και όπως αναλυτικά ορίζονται στη Συγγραφή υποχρεώσεων και στις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης.

Παρόλα αυτά επιτεύθηκε ένα ποσοστό έκπτωσης ,οι δικαιούχοι θα λάβουν Χιώτικο γάλα το οποίο τους παρέχεται στο χώρο εργασίας τους και ο Δήμος θα το πληρώσει σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που πωλείται το εν λόγω προιόν στα ψυγεία των super market.

Εκ του Γραφείου προμηθειών του Δ.Χίου