Δελτίο Τύπου- Αποδοχή δωρεάς πλακόστρωσης Δημοτικού δρόμου στα Φυτά

Εγκρίθηκε η αποδοχή δωρεάς του κ. Μιχαήλ Δοντά προς το Δήμο Χίου κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2017. Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορά την πλακόστρωση δημοτικού δρόμου «28ης Οκτωβρίου» στα Φυτά της ΔΕ Αμανής. Ο Δήμος Χίου ευχαριστεί τον κ. Μιχαήλ Δοντά για τη δωρεά του.