ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Κατακυρώθηκε το έργο «Αποκατάσταση και υπερύψωση καλυμμάτων και εσχαρών φρεατίων» προϋπολογισμού 25.000,00€ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου την 16η Αυγούστου 2017.
Στόχος του έργου αυτού είναι η ανύψωση της στάθμης φρεατίων ομβρίων και ακαθάρτων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με αυτό του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου. Με την επισκευή και αποκατάσταση των φθορών οδοστρώματος και πεζοδρομίου και με την υπερύψωση των καλυμμάτων και εσχάρων φρεατίων επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών.