Δελτίο Τύπου: Διαδικτυακό Σεμινάριο FUTURESILIENCE – Ενισχύοντας τη Μελλοντική Ανθεκτικότητα της Ευρώπης

Την Τετάρτη 10 Απριλίου υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο που οργανώθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα FUTURESILIENCE. Σε αυτό παρουσιάστηκαν 10 πιλοτικά εργαστήρια τα οποία μελετούν την ανθεκτικότητα των πόλεων σε συνάρτηση με τις πολλαπλές κρίσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες. Από την πλευρά της Χίου, την παρουσίαση έκανε ο καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) , ο οποίος τόνισε τη σημασία της μεθοδολογίας που ακολουθείται για την προσέγγιση του μεταναστευτικού προβλήματος και τις προκλήσεις που κρίθηκε να αντιμετωπίσει η κοινωνία της Χίου.

Η συμμετοχή της Χίου στο πρόγραμμα FUTURESILIENCE πολύ σημαντική. Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών με ευρωπαϊκές κοινότητες, ενισχύεται ο διάλογος και η ανταλλαγή γνώσεων. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή ενισχύει το κύρος της Χίου ως παράγοντα που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσοτερες πληροφορίες επικεφθήτε την ιστοσελιδα του προγραμματος: https://futuresilience.eu/about-us