Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου, με το κλείσιμο του Α εξαμήνου 2014, συνεχίζει να εμφανίζει θετικό πρόσημο, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2014.

Συγκεκριμένα το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου για το Α’ εξάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 11.239.809,39 ευρώ, το σύνολο των πληρωμών σε 10.881.465,96 ευρώ και το ταμειακό υπόλοιπο για την 30η Ιουνίου 2014 είναι 5.707.738,78 ευρώ.

Από το γραφείο τύπου