Δελτίο Τύπου – Έγκριση Δημοπράτησης Μελέτης

Στα πλαίσια της μελέτης χάραξης ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου καθώς και ο ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες» μελέτη ύψους 325.000€.

Στόχος της μελέτης αποτελεί η ανάπλαση και η ανάδειξη μονοπατιών και περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με θέμα την πέτρα. Μέσω του δικτύου αυτού ο περιπατητής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον τόπο όπου αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μέχρι και σήμερα η ιστορία εξόρυξης και λάξευσης της «Θυμιανούσικης Πέτρας». Εκτιμάται ότι θα συμβάλει συμπληρωματικά στην ανάπτυξη του φυσιολατρικού και περιπατητικού τουρισμού, αφού παράλληλα συνδέεται με τις παραλίες του Μέγα Λιμνιώνα, της Αγ. Ερμιόνης και του Καρφά.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι η οργάνωση της προσέγγισης στην περιοχή με τρόπο που να διευκολύνει τους επισκέπτες. Ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών θα προσέρχεται στην περιοχή με ΙΧ αυτοκίνητο ή με πούλμαν. Συνεπώς, οργανώθηκαν τρεις διαδρομές με τρία σημεία εκκίνησης, που έχουν εύκολη πρόσβαση και χώρο στάθμευσης για τα ΙΧ, ενώ παράλληλα θα βρίσκονται δίπλα σε τουριστικούς προορισμούς.