Δελτίο Τύπου – Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Δήμου Χίου

Στα πλαίσια της κάλυψης λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, ο Πρόεδρος των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου ευχαριστεί τα μέλη του Διοικητικών Συμβουλίων, τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων για τη συνεργασία, το ενδιαφέρον και τη φροντίδα που έχουν επιδείξει, ώστε άλλη μία σχολική χρονιά να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής περιόδου, υπήρξε στενή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, την οποία και ευχαριστεί για την καθημερινή συνδρομή της στην επίλυση ποικίλων τεχνικών προβλημάτων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησαν σε αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, εξοπλισμού πυρασφάλειας, καθώς και στην πρόσληψη 63 καθαριστριών και 13 σχολικών τροχονόμων για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Ενδεικτικά, προχώρησαν στην αγορά διαδραστικού πίνακα για το Δημοτικό Σχολείο Καρυών, ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία μάθησης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να φοιτούν σε σχολικό περιβάλλον ανάλογο με των υπόλοιπων σχολείων της Χίου.
Υπήρξε ακόμα μέριμνα για την προμήθεια κουρτινών για την ανεγερθείσα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίου – ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Βροντάδου Χίου, καθώς επίσης και για την αγορά ανεμιστήρων, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των μαθητών κατά τη διαδικασία την Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος και τη σημασία του έργου που έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς και των αντικειμενικών προβλημάτων που έχουν αντιμετωπίσει, υπόσχονται να συνεχίσουν να πράττουν το καλύτερο δυνατό για τη μόρφωση των παιδιών.