Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Επίσκεψη του Δημάρχου στα Πατρικά και την Καλαμωτή

Επίσκεψη του Δημάρχου στα Πατρικά και την Καλαμωτή

Ο Δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς, επισκέφθηκε τα Πατρικά και την Καλαμωτή μαζί με τον Αντιδήμαρχο Νότιας Χίου, Ανδρέα Βεργίτση, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Γιώργο Μπελέγρη και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ, Αποστόλη Τζιώτη.
Ο Δήμαρχος συζήτησε με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ακούγοντας τα προβλήματα τους και παραθέτοντας τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την επίλυση τους, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν στο μέλλον.
Στα Πατρικά συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ύδρευση και ο ηλεκτροφωτισμός, συζητώντας τις πιθανές λύσεις, με τον Δήμαρχο να αναλύει παράλληλα το σχέδιο για την αντικατάσταση των λαμπτήρων με led, σε συνδυασμό με ένα σύστημα τηλεμετρίας για τον έγκαιρο εντοπισμό των βλαβών.
Στην Καλαμωτή αναλύθηκαν τα προβλήματα της παραλίας της Κώμης, τα γραφειοκρατικά κωλύματα σε παρεμβάσεις κτιρίων, καθώς και ο σχεδιασμός του βιολογικού καθαρισμού, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς οι πιθανές λύσεις σε αυτά.