Δελτίο Τύπου – Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μυρώπης, Διλβόη Γεωργίου, Ξενομίδη

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι από την Πέμπτη 16/07/2015 έως και την Παρασκευή 17/07/2015, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Χίου (Έτους 2014)», θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Μυρώπης, Διλβόη Γεωργίου, Ξενομίδη, στην περιοχή κοντά στο Νοσοκομείο Χίου. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, θα πραγματοποιείται μερική ή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στην ανωτέρα περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαλάνης Ελευθέριος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄