ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΕ Σεπτεμβρίου 2019 – Απριλίου 2020