Δελτίο Τύπου Εσωτερική οδοποιία

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι από την Δευτέρα 11/05/2015 έως και την Παρασκευή 15/05/2015 στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Χίου (Έτους 2014)» θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Π. Πατελίδα στην περιοχή Ευαγγελιστρίας. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου θα πραγματοποιείται μερική ή πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνηση τους στην περιοχή των έργων και να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαλάνης Ελευθέριος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Β΄