Δελτίο Τύπου – Φάρκαινα

Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώθηκε η είσοδος στον περιφραγμένο χώρο του εργοταξίου του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινα», ατόμων που δεν σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου και συχνά μάλιστα συνοδεύοντας παιδιά μικρής ηλικίας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι εργασίες του έργου ανάπλασης βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η είσοδός στον χώρο του εργοταξίου μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Περαιτέρω τονίζουμε ότι η διέλευση από τον χώρο του εργοταξίου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού από πτώση, εξέχοντα καρφιά και οικοδομικά υλικά, ημιτελώς τοποθετημένα όργανα κτλ, ιδίως κατά τις ώρες που η ορατότητα είναι μειωμένη.
Παρακαλούμε συνεπώς θερμά τους συνδημότες μας, για την δική τους ασφάλεια, να μην εισέρχονται στην δημοτική έκταση της Φάρκαινας, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την απόδοση του χώρου για χρήση από το κοινό.

Από το Γραφείο Τύπου