Δελτίο Τύπου – Δράση Συνδέσμου “Φίλοι Χιώτικου Χωριού”

Ο Δήμος Χίου στηρίζει την κοινωφελή δράση του Γυναικείου Συνδέσμου «Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού», για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης σε κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών της Χίου.
Στο πλαίσιο της δράσης, η κ. Ελένη Λυκάκη-Καρατζά, ιατρός ακτινολόγος, ειδική διαγνώστρια μαστού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παρέχει, δωρεάν, εξέταση μαστού με φορητό υπερηχογράφο.
Για τον σκοπό αυτό, θα βρίσκεται η ίδια μαζί με μέλη του Δ.Σ., στις 18 Αυγούστου 2015 στη Βολισσό, στις 19 Αυγούστου 2015 στα Καρδάμυλα και στις 20 Αυγούστου 2015 στο Λιθί, από 10:00 έως 17:00 στα τοπικά αγροτικά ιατρεία.
Όσες γυναίκες επιθυμούν να εξετασθούν, θα πρέπει να το δηλώσουν, έγκαιρα, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής κατοικίας τους, με προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους.

Από το Γραφείο Τύπου