ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – G_Cloud

Με απόλυτη επιτυχία έγινε η μετάπτωση του site του Δήμου Χίου www.chios.gov.gr στις δομές υπολογιστικού κυβερνητικού νέφους G-Cloud της ΚΤΠ Α.Ε.
Ο Δήμος Χίου, πρωτοπόρος όπως πάντα στα θέματα πληροφορικής και δικτύων, είναι από τους πρώτους δημόσιους φορείς που ξεκίνησαν τις διαδικασίες μετάπτωσης των υπολογιστικών του συστημάτων στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος.
Μέσα στο έτος προβλέπεται και η μετάπτωση και άλλων υπολογιστικών συστημάτων του Δήμου Χίου προς το G-Cloud σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει κατατεθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Εργαλείο στρατηγικού εκσυγχρονισμού

Το G-Cloud αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020, που εκπόνησε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής.

Μέσω της υπηρεσίας Infrastructure as a Service (IaaS), οι δημόσιοι φορείς αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μία ή περισσότερες εικονικές μηχανές (virtual machines) για να καλύψουν τις ανάγκες τους, μέσω ευέλικτης πρόσβασης και το σημαντικότερο, χωρίς να χρειάζεται να προμηθευτούν τον αντίστοιχο εξοπλισμό (HW & SW).

 

Πολλαπλά Οφέλη

• Η κεντρική διάθεση υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών, μέσω του G-Cloud, προσφέρει οριζόντιες υπηρεσίες με πολλαπλά οφέλη για τους Δημόσιους Φορείς / αποδέκτες αυτών, όπως:

• Οικονομίες κλίμακας όσο αφορά στα κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές που απαιτεί ένα κέντρο δεδομένων,

• Εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής,

• Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη και χρήση των υπολογιστικών πόρων (άμεση επέκταση και μείωση ανάλογα με τις απαιτήσεις των συστημάτων του Φορέα),

• Εγγυημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του G-Cloud μέσω συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας (SLA),

• Υψηλού επιπέδου παρεχόμενη ασφάλεια