Δελτίο Τύπου για παράταση ανανέωσης καρτών Κοινωνικού Παντοπωλείου

Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χίου γνωστοποιείται ότι, όσα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου δεν κατάφεραν να καταθέσουν αίτηση, για ανανέωση της ηλεκτρονικής τους κάρτας (περιόδου 2018-2019), έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017. Να υπενθυμίσουμε ότι, οι δικαιούχοι που λαμβάνουν τρόφιμα και από το Παντοπωλείο και από το ΤΕΒΑ υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο προγράμματα μέχρι τις 17/11/2017.
Όσοι, λοιπόν, κάτοχοι της κάρτας Κοινωνικού Παντοπωλείου (δικαιούχοι διανομής τροφίμων) του Δήμου Χίου, επιθυμούν την ανανέωσή της, οφείλουν να προσέλθουν είτε στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (οδός Νικολάου Ζορμπά- περιοχή <<Καστρομηνάς>>, περιφερειακός δρόμος παράκαμψης της πόλης) είτε στα γραφεία της Δ/νσης (Νεωρείων 9, κτίριο πρώην κινηματογράφου <<ΡΕΞ>>) προκειμένου να επανυποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο εν λόγω πρόγραμμα.
Κατά παρόμοιο τρόπο και οποιοσδήποτε δημότης ή κάτοικος του Δήμου Χίου, εφόσον πληροί τα κριτήρια των προς ένταξη ωφελουμένων.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αρίθμ. 764/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαιούχοι είναι οι έχοντες οικονομικό ετήσιο εισόδημα (πραγματικό, όχι τεκμαρτό) ως εξής :
1 άτομο 5.000,00 €,
2 άτομα (ζεύγος) 6.200,00 €,
προσαυξανόμενο κατά 900 € για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο μέλος.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 2271043643).
Ο Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος