Δελτίο Τύπου για δημοπρατήσεις έργων

Χίος, 26.11.2013

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι σήμερα 26/11/2013 έγιναν δημοπρατήσεις των εξής έργων:

1) Αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Κλούβα Κάμπου Χίου, Προϋπολογισμού 2.850.000 Ευρώ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα και ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Πικούνης-Ζεννιώδης Α.Ε,. με ποσοστό έκπτωσης 7,36%.Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η έγκριση της οικονομικής επιτροπής του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου σε όλο τον κεντρικό δρόμο του Κάμπου, από την περιοχή ΚΑΡΑΒΕΛ μέχρι τον Κοκκαλά ποταμό, το οποίο θα απαλλάξει εντελώς την συγκεκριμένη περιοχή από τα πλημμυρικά φαινόμενα που ανακύπτουν τις βροχερές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

2)Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, οδού Κ. Μονομάχου περιοχής Φραγκομαχαλά, Προϋπολογισμού 183.000 Ευρώ.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα και προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Παναγιώτης Παππάς με ποσοστό έκπτωσης 36%. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η έγκριση της οικονομικής επιτροπής του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού, η τοποθέτηση φωτιστικών και επομένως η δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για την κίνηση των πεζών της περιοχής. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Χίου