Δελτίο Τύπου για έγκριση ατελούς υλοτομίας

Σε συνέχεια πρότασης του Δήμου Χίου, στη Δ/νση Δασών και ύστερα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση ατελούς υλοτομίας, σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίθηκαν οι άδειες υλοτόμησης ατελώς τριών (3) τόνων, καυσοξύλων

(για ατομικές ανάγκες) καμένης τραχείας πεύκης εκατέρωθεν του οδικού δικτύου από τις δημοτικές δασικές εκτάσεις και δάση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τις άδειές τους από τη Δ/νση Δασών.

Πληροφορίες κα Κικιλή τηλ.2271350879

Από το γραφείο τύπου