Δελτίο Τύπου για έναρξη εργασιών στην περιοχή Φάρκαινα

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες του δημοτικού έργου: «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Φάρκαινα». Με την εκτέλεση του έργου το σύνολο της δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην περιοχή Φάρκαινα,

επιφάνειας 10 στρεμμάτων περίπου, πρόκειται να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο και ασφαλή πολυχώρο άθλησης και αναψυχής. Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, είναι 8 μήνες και για το χρονικό αυτό διάστημα ο χώρος θα παραμείνει κλειστός για λόγους ασφαλείας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και υπομονή των συνδημοτών μας.

Από το Γραφείο Τύπου