Δελτίο Τύπου για εργασίες πλακόστρωσης στο τμήμα της οδού Απλωταριάς από την οδό Φιλ. Αργέντη έως τη συμβολή με τις οδούς Στ. Τσουρή και Καλαμπόκα

Χίος, 21/05/2013

Ο Δήμος Χίου κάνει γνωστό ότι από την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 και για είκοσι ημέρες περίπου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς», θα πραγματοποιούνται εργασίες πλακόστρωσης στο τμήμα της οδού Απλωταριάς από την οδό Φιλ. Αργέντη

έως τη συμβολή με τις οδούς Στ. Τσουρή και Καλαμπόκα.

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η κίνηση των οχημάτων στις οδούς Κοραή, Φιλ. Αργέντη και Απλωταριάς, θα διακοπεί στο ύψος της συμβολής της οδού Κοραή με την οδό Ελ. Βενιζέλου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τις υποδείξεις της δημοτικής αστυνομίας και τις προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.Ζητούμε την κατανόηση των συνδημοτών μας για την αναγκαία ταλαιπωρία στην οποία τους υποβάλλουμε.

από το γραφείο τύπου