Δελτίο Τύπου για τα Αγροτικά Ιατρεία

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι συνεχίζει την τοποθέτηση Internet στα Αγροτικά Ιατρεία των χωριών. Το τελευταίο διάστημα έχουν συνδεθεί τα χωριά: Συκιάδα, Δαφνώνας, Μέσα Διδύμα, Έξω Διδύμα, Μυρμήγκι, Βουνό, Κοινή, Φλάτσια και Λιθί και θα ακολουθήσουν Αγροτικά Ιατρεία των: Ελάτας, Βέσσας, Πατρικών και Ζυφιά.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Χίου γίνεται με σκοπό την φαρμακευτική υποστήριξη των κατοίκων των χωριών, εξαιτίας της αδυναμίας εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από το Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Το έργο εκτελείται από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Χίου χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση στο Δημοτικό προϋπολογισμό.

Από το γραφείο τύπου