Δελτίο Τύπου για τα ετοιμόρροπα κτήρια

etimorropa

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, υπηρεσιακοί παράγοντες με τον αντιδήμαρχο κ. Στεφάνου, επισκέφθηκαν περιοχές ( Κάστρο, Εγκρεμού, Ράμνης κ.α) στις οποίες διαπίστωσαν προβλήματα σε ετοιμόρροπα κτίρια που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των δημοτών μας.

Τα κτίρια αυτά ανήκουν σε ιδιώτες και οι όποιες ενέργειες γίνονται, πρέπει να έχουν την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατεδάφισης του επικινδύνου ετοιμόρροπου κτιρίου, στην περιοχή του Φρουρίου, η δημοτική αρχή θα προχωρήσει με την ίδια διαδικασία στην αποκατάσταση των κτιρίων αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των περιοίκων και των διερχομένων.

Από το Γραφείο Τύπου

etimorropa  etimorropa  etimorropa