Δελτίο Τύπου για τα προνοιακά επιδόματα

Σχετικά με δημοσιεύματα διαφόρων μαζικών μέσων ενημέρωσης, όσον αφορά τον τρόπο της έγκρισης προνοιακών επιδομάτων, κάνουμε γνωστά τα εξής:

Ο ενδιαφερόμενος ΑμεΑ, για να τύχει του επιδόματος, εξετάζεται από την Πρωτοβάθμια επιτροπή, η οποία συγκροτείται από την ΔΥΠΕ (Περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας), προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσοστό αναπηρίας.

Καμία ανάμιξη και συμμετοχή στις αποφάσεις αυτών των επιτροπών δεν έχουν η Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού.

Η μόνη συμμετοχή του Δήμου σε αυτή τη διαδικασία των προνοιακών επιδομάτων είναι ο διαμεσολαβητικός ρόλος για την έκδοση των επιταγών.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε αποπροσανατολιστική οποιαδήποτε αναφορά και εμπλοκή του ονόματος της αυτοδιοίκησης σε αυτή τη διαδικασία.

Από το γραφείο τύπου