Δελτίο Τύπου για τη ΔΕΥΑΧ

Θετική είναι η εξέλιξη όσον αφορά τη δέσμευση του λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., για τη μη εξόφληση του δανείου που είχε συναφθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 , για την κατασκευή του βιολογικού.

Η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία κέρδισε και συγκεκριμένα αναστέλλεται η δέσμευση που έγινε στο λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ έως ότου γίνει η εκδίκαση της υπόθεσης απ’το τακτικό δικαστήριο ενώ επανάκτησε την φορολογική της ενημερότητα υπό όρους.

Δεν επαναπαυόμαστε όμως, θα πρέπει να βρεθεί εκ μέρους της πολιτείας, οριστική λύση για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου χρέους τόσο για τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όσο και για τις υπόλοιπες Δ.Ε.Υ.Α ανά την Ελλάδα.