Δελτίο Τύπου για τη δημοπράτηση της Απλωταριάς

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε, από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, η δημοπράτηση του έργου: «Ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων κληρονομιάς οδού Απλωταριάς και διαμόρφωση οδού Απλωταριάς στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 373938, προϋπολογισμού 830.000 ευρώ(χωρίς Φ.Π.Α.) και άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

Από το γραφείο τύπου