Δελτίο Τύπου για τη μείωση του ενοικίου ακινήτου του Δήμου Χίου, το οποίο μισθώνει ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.κ. Στεφανόπουλος

Σχετικά με το θέμα, που προέκυψε, με τη μείωση του ενοικίου ακινήτου του Δήμου Χίου, το οποίο μισθώνει ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.κ. Στεφανόπουλος, η δημοτική αρχή εκτιμά ότι αυτό αναδείχθηκε και προβλήθηκε σε Μ.Μ.Ε. πανελλαδικής εμβέλειας, προκειμένου να δημιουργηθούν εντυπώσεις, ανάλογες του μεγέθους του ονόματος του μισθωτή.

Εμείς από την πλευρά μας και με το σεβασμό, που αρμόζει στο πρόσωπο, που υπηρέτησε επάξια το ύπατο πολιτειακό αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλώνουμε ότι θα κινηθούμε με βάση τα θεσμικά πλαίσια και κανόνες, που διέπουν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

Κάθε άλλη αναφορά, απ’ όπου κι αν προέρχεται, αποσκοπεί στη δημιουργία εντυπώσεων με προφανή σκοπιμότητα.

Από το γραφείο τύπου