Δελτίο Τύπου για τη συλλογή ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.

Ευχαριστούμε τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Χίου και η ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ, για τη συλλογή ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών.
Η μαζική προσέλευση και η συλλογή, μεγάλου αριθμού ανακυκλώσιμων υλικών, μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι η ανακύκλωση έχει καταστεί θεσμός για την τοπική κοινωνία και οι πολίτες θα συνδράμουν καθημερινά αυτή την προσπάθεια.
Προς ενημέρωση των πολιτών που συμμετείχαν στην κλήρωση των δώρων που διέθεσε ο Δήμος και η ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ , ανακοινώνουμε τα ονόματα και τους αριθμούς που κέρδισαν τα αντίστοιχα δώρα:
• Kαρούσος Νικόλαος ( αρ.401) 1 τηλεόραση 42”
• Κρεατσούλας Νικόλαος (αρ.72) 1 Τablet 8”
• Aριάνογλου Ιωάννης (αρ.71) 1 Tablet 7”

Και από ένα οικιακό κάδο ανακύκλωσης οι :

• Βαγιάνος Κωνσταντίνος (αρ. 154)
• Κοιλαντώνης Στέφανος (αρ.152)
• Mιραμπίτα Ειρήνη (αρ.351)
• Πιπινιάς Δημήτριος (αρ.250)
• Φυριππή Μαρία Άννα (αρ.375)

Για το Δήμο Χίου
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης
Μπελέγρης Γεώργιος Για τη ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ
Ο Πρόεδρος

Συριώδης Σωκράτης