Δελτίο Τύπου για τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΠΕΔ Β. Αιγαίου

Κατά τη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου 2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Βορείου Αιγαίου με μοναδικό θέμα την εκλογή προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του ΔΣ της ΠΕΔ Β.Αιγαίου καθώς και δύο (2) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση του σε σώμα ως εξής:


Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Μέλη:

Αγγελάκος Ευάγγελος, Δήμαρχος Οινουσσών.

Βουνάτσος Δημήτριος, Δήμαρχος Λέσβου

Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.

Μακρής Χαράλαμπος, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου.

Μαρούσης Ιωάννης, Δήμαρχος Φούρνων-Κορσεών.

Παλαιολόγος Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Σταυρινάδης Χριστόδουλος, Δήμαρχος Ικαρίας.

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος, Δήμαρχος Λήμνου.

Βουλγαράκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος Λήμνου.

Ματθαίου Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου.

Φραγκόπουλος Κων/νος,  Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

Πρόεδρος: Λαμπρινούδης Πολύδωρος, Δήμαρχος Χίου.

Αντιπρόεδρος: Πατερέλλης Παντελής, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Γραμματέας: Χατζηκομνηνός Αριστείδης, Δημοτ. Σύμβουλος Λέσβου.

Μέλος: Βρατσάνος Κων/νος, Δήμαρχος Ψαρών.

Μέλος: Θάνος Στυλιανός, Δήμαρχος Σάμου.

 

Σε συνεδρίαση στις 26/09/2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Β.Αιγαίου, το οποίο αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Μαρινάτος Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου.

Αντιπρόεδρος: Μούνδρος Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος Χίου.

Μέλος: Σιτζίμης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΠΕΔ Β.Αιγαίου

Λαμπρινούδης Πολύδωρος

Δήμαρχος Χίου