Δελτίο Τύπου για τη Συνάντηση του Προέδρου Κ. Ασκούνη και μελών του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου Κ. Ασκούνη και μελών του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), – μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος Χίου, ως πρόεδρος της ΠΕΔ Β. Αιγαίου –

υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου και τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Τ. Γιαννίτση, της αναπληρώτριας υπουργού Εσωτερικών Φ. Γεννηματά, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και του υφυπουργού Οικονομικών Π. Κουκουλόπουλου.

          Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το πρόβλημα της μειωμένης απόδοσης πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμό 2012, στην οποία συμφωνήθηκε ότι πέραν των προβλέψεων στον προϋπολογισμό 2012, θα αποδοθούν στους δήμους της χώρας τα 450 εκ. ευρώ, που είναι θεσμοθετημένοι πόροι της Αυτοδιοίκησης και αφορούν: 120 εκ. ευρώ από τη μη σωστή απόδοση του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών  Προσώπων, 160 εκ. ευρώ από μη πλήρη απόδοση πόρων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και 170 εκ. ευρώ από τη μη ορθή εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

          Επίσης, θετική εξέλιξη είναι και η συμφωνία ότι οι πόροι για έργα και επενδύσεις της Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), θα αποδίδονται εφεξής απευθείας στους δήμους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και όχι με τον τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα η απόδοση, δηλαδή μέσω του ΠΔΕ, που οδηγούσε σε παρακράτηση μεγάλου μέρους αυτών των πόρων.

          Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, η χρησιμότητα της συνάντησης δεν εξαντλήθηκε  στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών προβλημάτων των ΟΤΑ της χώρας, αλλά άνοιξε επίσημο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς θα ακολουθήσει ολοκληρωμένη συζήτηση για επείγοντα  και κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους δήμους, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα αυτεπιστασίας, το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

          Από το γραφείο τύπου