Δελτίο Τύπου για την έγκριση του προϋπολογισμού

Με το αριθ. 4843/186/9-2-2012 Έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου ,κ. Χατζημιχάλη Φώτη, εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Χίου , οικονομικού έτους 2012.

Πρόκειται για προϋπολογισμό, με το οποίο η δημοτική αρχή στοχεύει, να ενισχύσει τις κοινωνικές δράσεις παράλληλα με την υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων, που χρειάζεται η τοπική κοινωνία.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Δ.Χίου