Δελτίο Τύπου για την τοποθέτηση κλαδιών και λοιπών αδρανών υλικών μέσα και έξω από τους κάδους

Επανερχόμενοι για μια ακόμη φορά στο αρνητικό φαινόμενο της εναπόθεσης κλαδιών και προϊόντων κλαδέματος, ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση κλαδιών και λοιπών αδρανών υλικών μέσα και έξω από τους κάδους, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται πρόστιμα, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Από το γραφείο τύπου