Δελτίο Τύπου για το επίδομα Τυφλότητας

Σχετικά με τα προνοιακά επιδόματα και συγκεκριμένα με το επίδομα τυφλότητας, επειδή αναφέρθηκαν λανθασμένα στοιχεία, σας ενημερώνουμε ότι, επί 52590 κατοίκων επίδομα τυφλότητας, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, παίρνουν 452 άτομα δηλαδή ποσοστό 0,86% επί του πληθυσμού.

Από το τμήμα Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού