Δελτίο Τύπου για το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ Π2α/Γ.Π. οικ.35099/02.04.2012), η οποία αφορά τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων και την αλλαγή στον τρόπο πληρωμής των επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του δήμου, που καταβάλει τα επιδόματα αυτά, πρόσβαση στην ανωτέρω βάση δεδομένων που αποτελεί το Εθνικό Μητρώο. Κάθε δικαιούχος θα λάβει έναν μοναδικό 10ψήφιο κωδικό στο Εθνικό Μητρώο, ο οποίος θα χρησιμεύει για την πληρωμή του επιδόματος με πίστωση του λογαριασμού του.

Το τμήμα Πρόνοιας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την παροχή πρόσβασης στο Εθνικό Μητρώο, να διασταυρώσει τα στοιχεία των δικαιούχων του και να συμπληρώσει, από τον φάκελο εκάστου δικαιούχου που τηρεί, τα δικαιολογητικά έγγραφα της παροχής του και τα στοιχεία που λείπουν.

Από 1-5-2012 δεν καταβάλλονται επιδόματα σε δικαιούχους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο. Όσοι δικαιούχοι επιδόματος δεν καταγράφηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω των ΚΕΠ, θα εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο από τον οικείο δήμο προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Από 1-5-2012 η καταβολή επιδομάτων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου. Οι παραπάνω λογαριασμοί πληρωμών θα τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή γραφεία ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από το δικαιούχο.

Από το γραφείο τύπου