Δελτίο Τύπου για το Κ.Ε.Π. Δήμου Χίου

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ του Δήμου Χίου, που λειτουργεί επί της οδού Δημοκρατίας 6, κατά τον μήνα Ιούλιο 2012, διεκπεραίωσε 1612 υποθέσεις πολιτών, ενώ το πλήθος ενεργειών του ανέρχονται σε 2929, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η λειτουργία του ΚΕΠ, παραμένει μια σημαντική υπηρεσία εξυπηρέτησης του πολίτη, όσον αφορά τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, την υποβολή αιτημάτων για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του με δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και για την παραλαβή διοικητικών εγγράφων.

Από το γραφείο τύπου