Δελτίο Τύπου για το ΚΕΚ Ομηρος

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012, αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, λόγω τριών ζημιογόνων χρήσεων.

Για την απόφαση αυτή ελήφθη υπόψη η οικονομοτεχνική μελέτη του Δήμου Χίου, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Γ.Σ. αναλαμβάνουν οι διαχειριστές την εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας, όπως προβλέπει ο νόμος.

Από το γραφείο τύπου