Δελτίο Τύπου για το σύστημα ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο μετεγκατάστασης των υπολογιστικών υποδομών του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ στο νέο Κέντρο Δεδομένων φιλοξενίας κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ δεν θα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 και ώρα 13:00 έως τη Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012 και ώρα 09:00.

Ως εκ τούτου στο διάστημα αυτό δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση τόσο στην παλιά όσο και στη νέα εφαρμογή διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, ενώ παράλληλα δε θα είναι διαθέσιμες και όλες οι λειτουργίες του ΕΡΜΗ, συμπεριλαμβανομένης της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού, του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης για τις διαδικασίες της Οδηγίας των Υπηρεσιών, καθώς και της υποβολής αιτήσεων μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1500.

Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι δεν θα είναι δυνατή η υποδοχή αιτήσεων πολιτών στο ΚΕΠ σε αυτό το διάστημα, για τις διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.

Από το γραφείο τύπου