ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χίου, έπειτα από συνεδρίασή της, την 29η Αυγούστου 2017, γνωμοδότησε θετικά στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου αναφορικά με τις τεχνικές παρεμβάσεις σε οδούς που οδηγούν σε σχολεία της πόλης της Χίου και σε άλλους εξωτερικούς χώρους. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, από όπου και θα ληφθεί απόφαση.
Συγκεκριμένα, οι τεχνικές παρεμβάσεις, που θα πραγματοποιηθούν, αφορούν στην τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ, στην ανανέωση των διαγραμμίσεων επί του οδοστρώματος, στην διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και όπου αυτά δεν υπάρχουν, στην κατασκευή νέων πεζοδρομίων.
Οι τεχνικές αυτές εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα εξής σχολεία:
 2ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 2ο και 6ο Νηπιαγωγείο Χίου (Ευαγγελίστρια)
 1ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Χίου (Αγ. Ιωάννης Θεολόγος)
 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 1ο Νηπιαγωγείο Χίου (Αγ. Θωμάς)
 3ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 3ο και 8ο Νηπιαγωγείο Χίου (Βουνάκι, Αγ. Άννα Καπέλα)
 9ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και 5ο Νηπιαγωγείο Χίου (Καράδειο, Φόρος).
Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Χίου αποτελεί κύριο μέλημα του Δήμου, ο οποίος και στοχεύει στην συνέχιση και ολοκλήρωση των τεχνικών αυτών παρεμβάσεων σε όλες τις οδούς, που οδηγούν και στα υπόλοιπα σχολεία της Χίου.