Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Κανόνες Καθαριότητας

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, με δεδομένη την υψηλή παραβατικότητα που παρατηρείται ως προς τους Κανονισμούς Καθαριότητας, θα ήθελε να υπενθυμίσει στους δημότες τις συνηθέστερες παραβάσεις, όπως αυτές έχουν οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα αυτές αφορούν:
1. Την εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων.
2. Την τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης υλικών.
3. Τη ρύπανση τοίχων, στύλων της Δ.Ε.Η., τηλεφωνικών θαλάμων και γενικά δημόσιων χώρων με ενοικιαστήρια, διαφημιστικά έντυπα, κ.α.
4. Την εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων, καθώς και κλαδεμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Δήμο.
Ειδικότερα για τους φίλους επαγγελματίες, υπενθυμίζεται ότι:
1. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να απορρίπτονται πάντοτε συμπιεσμένα και εντός των κάδων.
2. Οι αφίσες για κάθε είδος εκδήλωσης απαγορεύεται να τοποθετούνται σε στύλους, τηλεφωνικούς θαλάμους και άλλους δημόσιους χώρους. Επιτρέπεται η ανάρτησή τους μόνο στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου που υπάρχουν σε διάφορα σημεία.
Το Τμήμα Καθαριότητας του Δ. Χίου γνωρίζοντας ότι σε καιρούς οικονομικά δυσχερείς είναι δυσάρεστη για όλους η επιβολή προστίμων, εφιστά την προσοχή των δημοτών και τους παρακαλεί θερμά να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για ένα περιβάλλον πιο καθαρό και ευχάριστο.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ