Δελτίο Τύπου – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 29/02/2016 ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χίου, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουαρίου 2016 μπορούν να ενημερώνονται για την παραλαβή των βεβαιώσεών τους από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου (τηλ. 2271350006 και 2271350054, κα Ειρήνη Δούκα), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.chioscity.gr.