ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΡΕΧΑΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017, από τις 07:30π.μ. έως τις 19:30μ.μ. θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κυρίλλου Τρεχάκη στην πόλη της Χίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την «Αποκατάσταση βλάβης υπογείων καλωδίων στον Υ/Σ 27 Χίου». Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχομένων οχημάτων.