Δελτίου Τύπου – Κλείσιμο οδού Κωνσταντίνου Μονομάχου

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «NGA Like- Αναβάθμιση του δικτύου στο Α/Κ Χίου», σας επιτρέπουμε να διακόψετε την κυκλοφορία την Τετάρτη 7/6/2017 από τις 08:30 έως την Πέμπτη 8/6/2017 στις 16:00, στην οδό Κων/νου Μονομάχου από την διασταύρωση Κων/νου Μονομάχου και Γ. Βορριά έως την δια-σταύρωση Κων/νου Μονομάχου και Σκαραμαγκά.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .