Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδών

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου «Ενίσχυση δικτύου χαμηλής τάσης από δίκτυο γυμνών αγωγών σε δίκτυο συνεστραμμένων των Υ/Σ 21 Χίου και 22 Χίου για βελτίωση ποιότητας δικτύου», θα διακοπεί η κυκλοφορία:

Α) Το χρονικό διάστημα από τις 07:00 έως τις 10:00 την Κυριακή 23/9/2018, στις οδούς Ηρωστράτου, Παναγία Τουρλωτής, Μαυροκορδάτων, Καλογνωμου Νειλου.

Β) Το χρονικό διάστημα από τις 08:00 έως τις 15:30 την Κυριακή 23/9/2018, στην οδό Ιουστινιάνη από την συμβολή της με την οδό Ανθεστηρίων έως την συμβολή της με την οδό Ελληνίου καθώς και στις οδούς Ανδρεάδη, Ευδήμου, Πουλάκη, Ελικωνιάδος, Ψαρρών.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.