Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδού Κοραή

Την Πέμπτη 11 Απριλίου από τις 07:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των προκάτ
αιθουσών στο 3 ο Γυμνάσιο Χίου για τις ανάγκες στέγασης των μαθητών.
Η διαδρομή θα επαναληφθεί 4 φορές, από το Κεντρικό Λιμάνι της Χίου. Συγκεκριμένα από
την οδό Νεωρείων, Λεωφόρο Αιγαίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Βάμβα ώστε, να καταλήξει
στην οδό Κοραή.
Για την μεταφορά και την τοποθέτηση των αιθουσών στον αύλειο χώρο του σχολείου,
απαιτείται το
κλείσιμο της οδού Κοραή από τη διασταύρωση της με την οδό Ελ.Βενιζέλου. Οι ώρες που θα
παραμείνει κλειστός ο δρόμος δεν θα είναι συνεχόμενες, αλλά θα κλείνει όταν καταφθάνει ο
γερανός. Για το κλείσιμο της οδού ζητάμε την συνδρομή σας ενώ παράλληλα θα διαθέτουμε
δικά μας μέσα και προσωπικό.
Επίσης ο Δήμος θα απαγορεύσει τη στάθμευση στην οδό Κοραή και θα αποκλείσει το χώρο
με δικά
του μέσα.
Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των διερχομένων και
περίοικων. Ο
χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να
επιτευχθεί η
λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις.