Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδού Μαυρογορδάτων

Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έργου: «Ενίσχυση εναέριου Δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 21 Χίου», πρόκειται να διακοπεί η κυκλοφορία την Παρασκευή 19/5/2017 από τις 08:00πμ έως τις 12:00πμ στην οδό Μαυρογορδάτων.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του εργολάβου, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.